Obiective

Proiectul CONCORD are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar profesional şi tehnic, în cadrul unui sistem complex de tip „blended learning”, ce include:

  • studiu în sală, asistat de formatori;
  • studiu individual;
  • studiu on-line, într-un mediu interactiv de învăţare.


Obiectivul general se va îndeplini prin atingerea a patru obiective specifice:

  • Dezvoltarea a 11 programe de formare continuă, acreditate de CNFP;
  • Realizarea a patru centre de formare profesională continuă, integrate într-o reţea naţională;
  • Realizarea unei platforme de e-learning;
  • Perfecţionarea a minimum 600 de persoane din învăţământul didactic preuniversitar profesional şi tehnic (grupul ţintă).


Proiectul va avea ca rezultat creşterea atractivităţii şi calităţii programelor de educaţie şi formare profesională oferite de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic.
Competenţele acumulate de profesori vor face posibilă o conduită modernă, profesionistă şi eficientă a acestora asigurându-se astfel creşterea calităţii procesului de predare–învăţare-evaluare.

 

Noutăţi


Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DMI 1.3: Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala
Numar contract: POSDRU/87/1.3/S/61397
Beneficiar: Universitatea Politehnica din Bucuresti
Titlul proiectului: "Retea Nationala de Formare CONtinua a CadrelOR Didactice din Invatamantul Preuniversitar Profesional si Tehnic - CONCORD"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro